Gezondheid


Hoewel de Toller over het algemeen  een gezonde hond is kan men niet ontkennen dat er soms gezondheidsproblemen  ontstaan. Het blijft ten slot van rekening een levend dier. 

Gelukkig zijn wij tot nu toe gespaard  gebleven van gezondheidsproblemen bij onze honden en nakomelingen. Doch zijn we  ons er als fokker van bewust dat dit vroeg of laat toch eens kan voorvallen, ook  al doen we ons best om dit zo veel mogelijk te vermijden door alle testen die we  met onze honden doen.

Of deze gezondheidsproblemen al dan  niet erfelijk zijn, blijkt vaak een punt van discussie te zijn. Om deze  discussie zoveel mogelijk te vermijden wenden wij ons tot onze dierenarts als er  zich ooit problemen zouden voortdoen. Bij hem kunnen we erop vertrouwen dat er  zich geen belangvermengingen voortdoen, en hij ons eerlijk over de feiten  informeert. Samen met hem kunnen we dan een gepaste oplossing zoeken voor het  zich voorgedane probleem. 

Omdat gezondheid hoog aangeschreven  staat in ons fokbeleid worden we dan ook graag (via mail) op de hoogte gehouden  van alle kleine of grote problemen bij onze nakomelingen, zodat we indien nodig  daar in de toekomst rekening mee kunnen houden. 

Aangezien het thema gezondheid een  beetje te uitgebreid is om hier op deze pagina te bespreken, verwijs ik u graag  door naar onderstaande link, waar u heel veel kan terugvinden rond dit thema. https://www.tollertales.nl/Gezondheid.htm

Een interessant artikel in deze  rubriek is het verhaal van Chico en Chester over de auto-immuun ziekte SLE. Een  ziekte die door de meeste mensen EN dierenartsen niet gekend is, en dus  misschien wel vaker voorkomt dan we weten. Vandaar dat ik even verwijs naar dit  artikel, zodat men weet waaraan men kan denken als deze verschijnselen zich  voordoen bij uw hond.

Ook vindt  u hier meer informatie over PRA (oogziekte); wat te doen bij oververhitting, enz